Isbane

Motorsport Trysil som er en avdeling av Motorspor Norge har etablert et prøveprosjekt med isbane på Ulvsjøen/Vestby i Trysil,

Foreløbig tillatelse er kjøring en kveld på ukedager og Lørdager i sesongen.

Følg oss på facebook : https://www.facebook.com/groups/871813540650252  for oppdateringer om åpningstider.

Sesongen 2024/25 vil vi forsøke å få endret kveldskjøring til kjøring på dagtid på hverdager.