MEKKEKLUBBEN

Facebook:        https://www.facebook.com/groups/TeamTrysilsMekkeklubb/

TeamTrysils mekkeklubb har i perioden 2017 – 2019 hatt et samarbeid med NMK Trysil om

 

opptak av medlemmer og med det sørget for at alle som er med i mekkeklubb i Trysil får samme tilbud,

NMK har valgt å avslutte samarbeidet i mars 2019. Noe som gjør at vi pr. i dag ikke har inntak av nye medlemmer sammen med NMK Trysil, men at nye medlemmer søker oss direkte.

TeamTrysils mekkeklubb driver videre som vanlig med klubbkvelder to kvelder pr. uke og våre forskjellige prosjekter fortsetter som før.

Vi har gjennomført flere prosjekter, flere turer til både bilutstillinger og kursing av medlemmene med bla sveisekurs.

Planene for 2019 er uforandret med ferdigstillelse av Volvo 760 med V8 og Chevrolet c10 samt forskjellige turer og bedriftsbesøk,

Alle medlemmene får også tilbud om å være med på Billøp som mekanikere, noe som har vært veldig populært.

Til høsten vil vi starte prosjekt «factory five hot rod» og muligens et prosjekt til.

 

et andre prosjektet er en 1953 Allgaier traktor som blir ferdig til sin første kjøretur på flere                        

 

 

IMG_5971

unge og eldre .. alle må ha mat.