noen har IKKE forstått noe som helst.

Vår racerapport for august har en gjennomgang av historien med Kent og førerlisensen, vi har fått masse respons, mange historier er blitt fortalt og de fleste er sammenfallende med hva vi har opplevde.

DET ER FORSKJELL PÅ FOLK

Dette må vi leve med, synd men sant, jeg fikk også en mail fra NBF om saken da jeg selvfølgelig sendte racerapporten til dem også, feige er vi i allfall ikke.

Her er tilbakemeldingen usensurert, les og nyt…..

Andreas Akre.

Takk for orienteringen om artikkelen på Racesport.

Jeg vil bare kommentere følgende utsagn i denne rapporten;

Kent har hatt førerlisens og ledsagerlisens i over ti år, men Bilsportforbundet nektet han å kjøre, ganske meningsløst i det han som ledsager har vært ansvarlig for Mathias i mange år, men slik er det, i bilsportforbundet må man kjenne folk og gå bakveier for å få til noe.”

Bilsportforbundet må forholde seg til §50 og §52 i NSR hvor det går frem at enhver som ønsker å delta i en konkurranse eller organisert trening som anmelder eller fører, må ha lisens utstedt av NBF. Som grunnlag for de lisenser NBF utsteder ligger de krav til teori- og praksiskurs som lisensen spesifiserer. Denne opplæringen er også en forutsetning for den fører- og ansvarsforsikringen som ligger i lisensen. Det er med andre ord ikke slik at NBF nekter noen å delta i motorsportsarrangement, men forbundet er pålagt å håndheve de til enhver tid gjeldende krav til førerlisenser. Spesielt med hensyn på lisensforsikringene, er dette en trygghet for alle deltagere, noe jeg håper De verdsetter.

Påstanden om at man må ”kjenne noen og gå bakveier for å få til noe”, kan jeg avkrefte. Forbundet behandler de saker som blir fremlagt, objektivt og basert på det til en hver tid gjeldende lovverk nedfelt i NSR.

Med vennlig hilsen

Ole Petter Friberg

Nestleder – Racingseksjonen

det som er faktum er jo at vi har ALDRIG ment at Kent skulle kjøre uten lisens, tvert i mot, vi mente at det burde være en grei sak at Kent fikk tilbake sin lisens som han hadde fram til han tok ut ledsagerlisensen sin, en ledsagerlisens som han for øvrig fikk FORDI han hadde H-løpslisens, og en lisens som betyr at han er ansvarlig for den han er ledsager for. altså Mathias som da var 13 år og kjørte Formula Basic, eller Stein Frederic i JTCC.

Det som er litt rart er at vi nå har fått flere telefoner om at ANDRE jo har fått tilbake sin lisens selv om de ikke har vært på et billøp på 5 år., men bare fikk lyst til å kjøre litt, det var greit.

Det som imidlertid er synd er at NBF tydeligvis må ha et komunikasjonsproblem all den tid at denne saken har engasjert såpass mye folk, det blir historier fortalt som om disse er sanne gjør at man kan lure på om NBF er en så lite demokratisk organisasjon som det blir påstått.

men vi er noen enkle folk , uten teamklær til tusenvis av kroner, uten noen ambisjoner om å være penest i depo, og absolutt ikke opptatt av å smiske for noen, vi er oss sjøl og det vil vi nok fortsette med heretter også.

Vi bruker de økonomiske midler vi har og kjører iallefall ikke racerbilløp for andremanns penger, vi betaler våre regninger om ikke med et smil men vi belaster ikke andre for vår hobby,( kanskje med unntak av kjerringer da)

MEN VI TILLATER OSS FAKTISK Å KRITISERE NÅR VI KAN KOMME MED KONSTRUKTIV KRITIKK.

Trysil 7 september 2010

Andreas M. Akre

Dette innlegget ble publisert i 1. Bokmerk permalenken.